تاسيس مدرسه مكاتباتی قرآن 48739_0th2.jpg

گروه فعاليت‌های قرآنی: مدرسه‌ای با عنوان مدرسه مکاتباتی قرآن که تحت نظارت فرهنگسرای قرآنی قرار دارد، تاسیس شد.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، به نقل از معاونت فرهنگی شورای نگهبان، فعاليت اين مدرسه به صورت مكاتبه‌ای و در حيطه ناظرين شورای نگهبان انجام خواهد شد.

اين مدرسه مكاتبه‌ای در تمامی زمينه‌های قرآنی به خصوص در رشته‌های حفظ، قرائت و مفاهيم قرآن ‌کریم و ديگر زمينه‌های علوم قرآنی فعاليت می‌کند.

سلسله مراتب عضويت در اين مدرسه، به صورت تكميل فرم و اعلام آمادگی در يكی از رشته‌های قرآنی است كه مدرسه با اعلام پذيرش، امكانات و وسايل آموزشی را به فرد مورد نظر پست خواهد كرد.

 نحوه اجرای فعاليت‌های قرآنی در اين مدرسه: اين مدرسه مكاتبه‌ای در تمامی زمينه‌های قرآنی به خصوص در رشته‌های حفظ، قرائت و مفاهيم قرآنی و ديگر زمينه‌های قرآنی فعاليت دارد.

همچنین فرهنگسرای قرآن بعد از انجام مسابقات سراسری قرآن اقدام به تاسيس موسسه‌ای برای ترويج و تعليم قرآن در سطح ناظرين کرد كه با تأسيس اين موسسه علاوه بر انجام فعاليت‌های سياسی و اجتماعی در بين ناظرين شواری نگهبان، در حال اجرای فعاليت‌های فرهنگی خود نیز است.

اين مدرسه مكاتباتی با الگو گرفتن از فرمايش مقام معظم رهبری درباره قرآن تأسيس شده و با پيروی از اين الگو فعاليت خود را ادامه خواهد داد.

/ 0 نظر / 8 بازدید