تشكيل مجمع اهالي قرآني از ديد كارشناسان(2)
تدوين سياست مشترك؛ مهم‌ترين اولويت «مجمع اهالی قرآن»

گروه فعاليت‌های قرآنی: تدوين سياست مشترك برای فعالان قرآنی و تعامل بيشتر بين آنها بايد در اولويت نخست مجمع اهالی قرآن قرارگيرد.

«مهدی صياف‌زاده» قاری بين‌المللی كشورمان در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، با بيان اين مطلب گفت: تشكيل مجمع اهالی قرآن بسيار ضروری است به دليل آنكه تعداد كثيري از فعالان قرآنی تعامل بسيار كمی با هم دارند و بايد در اين جلسات به اتحاد اهالی قرآن افزوده شود.

 صياف‌زاده: در سال‌های گذشته مجامع مختلفی به صورت پراكنده فعاليت‌هايی داشته‌اند و وزارت ارشاد اسلامی توانست به طور متمركز فعالان جامعه قرآنی كشور را گرد آورده و نظرات، پيشنهادات و انتقادات آنها را جويا شود كه كاری بسيار شايسته است.

وی يادآور شد: در سال‌های گذشته مجامع مختلفی به صورت پراكنده فعاليت‌هایي داشته‌اند و وزارت ارشاد اسلامی توانست به طور متمركز فعالان جامعه قرآنی كشور را گرد آورده و نظرات، پيشنهادات و انتقادات آنها را جويا شود كه كاری بسيار شايسته است.

صياف‌زاده با اشاره به سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم شروع به كار اين مجمع گفت: همانطور كه وزير به طور صريح اظهار كرد كه متولی فعاليت‌های قرآنی در كشور وزارت ارشاد است، لازم است مركز توسعه و ترويج فعاليت‌های قرآنی وزارت ارشاد امور مختلف در اين عرصه را تعريف كند.

وی يادآور شد: البته كميسيون‌هايی دراين زمينه تشكيل شده است و بايد اين فعاليت‌ها گسترش پيدا كند.

 آموزش دانشگاهی بايد آموزش قرآن در كشور دانشگاهی شود و قرآن دوستان تمام متمركز خود را بر روی برنامه‌های قرآنی قرار دهند.

قاری بين‌المللی كشورمان با اشاره به اولويت‌های اين مجمع تصريح كرد: بايد اين مجمع طوری عمل كند كه فعالان قرآنی در جهت تضعيف يكديگر عمل نكنند و همچنين بايد برای برنامه‌های مختلف قرآني تقسيم وظايف صورت گيرد.

صياف زاده تأكيد كرد: بايد آموزش قرآن در كشور دانشگاهی شود و قرآن دوستان تمام تمركز خود را بر روی برنامه‌های قرآنی قرار دهند.

وی با اشاره به اولويت‌های بعدی كه می‌تواند مورد بررسی قرار گيرد، گفت: بايد قرائت و حفظ قرآن كريم مدون و تعريف شده باشد و همچنين دانشگاه‌های مستقلی برای هر يك از بخش‌ها در نظر گرفته شود.

/ 0 نظر / 8 بازدید