روش صحيح حفظ قرآن چيست؟

روش صحيح حفظ قرآن چيست؟

-------------------------

براي حفظ قرآن، لازم است به موارد ذيل توجه كنيد:

1. گرفتن تصميم جدي و باقي ماندن بر تصميم.

2. داشتن جواب‏هاي قانع كننده‏اي براي سؤال‏هاي ذيل: چرا حفظ مي‏كنم؟ فايده‏اش چيست؟ قرآن چيست؟ سخن كيست؟ روي من چه اثراتي ممكن است داشته باشد؟ چقدر به قرآن علاقه دارم؟ چه چيزي از قرآن براي من مهم‏تر است؟ چه كتابي از اين مهم‏تر است؟ و...

3. قرائت صحيح و روان قرآن؛ به طوري كه در هيچ جاي قرآن مشكل قرائت نداشته باشيد.

4. استفاده از يك قرآن (مانند خط عثمان‏طه).

5. انس با صوت قرآن و گوش كردن به نوار ترتيل به ويژه قارياني كه صداي دلنشين دارند.

6. تقسيم اوقات (يكي براي حفظ و ديگري براي تكرار)، زمان حفظ ثابت باشد و بهتر است در مكاني آرام و اوايل صبح بعد از نماز صبح باشد ولي تكرار هر موقع باشد، مهم نيست.

7. انتخاب قسمتي از قرآن (يك صفحه، يا چند آيه) اول چندين مرتبه بايد آن را خواند (از روي متن) و سپس از حفظ براي كسي قرائت كرد تا غلطهاي احتمالي را بگويد.

8. خواندن آيه به آيه از حفظ.

9. انتخاب مكاني ثابت و داشتن حوصله.

10. هرگونه كه حفظ مي‏شود، به همان روش تكرار گردد.

11. در هنگام حفظ، زبان كار كند و صدا بيرون بيايد. شمرده شمرده و با تأني خوانده شود.

12. هر روز اول محفوظات از حفظ خوانده شود؛ بعداً هفته‏اي يك بار و به مرور زمان ماهي يك بار، دوره شود و... اگر به اين نحو حفظ گردد، فراموش نمي‏شود و قرآن خودش در سختي‏ها يار و مددكار شخص خواهد بود.

/ 0 نظر / 8 بازدید